Bài 17 trang 14 sgk toán 9 - tập 1


Bài 17. Áp dụng quy tắc khai phương một tích, hãy tính:

Bài 17. Áp dụng quy tắc khai phương một tích, hãy tính:

a) ;                         b) ;

c) ;                        d) .

Hướng dẫn giải:

a) ĐS: 2.4.

b) ĐS: 28.

c) HD: Đổi 12,1.360 thành 121.36. ĐS: 66

d) ĐS: 18.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu