Bài 17 trang 121 sgk toán lớp 8 tập 1


Bài 17. Cho tam giác AOB vuông tại O với đường cao OM (h.131). Hãy giải thích vì sao ta có đẳng thức

Bài 17. Cho tam giác AOB vuông tại O với đường cao OM (h.131). Hãy giải thích vì sao ta có đẳng thức:

               AB. OM = OA. OB.

Hướng dẫn giải:

Ta có cách tính diện tích AOB với đường cao OM và cạnh đáy AB:

         S =  OM. AB

Ta lại có cacnhs tính diện tích AOB vuông với hai cạnh góc vuông OA, OB là

           S =  OA.OB

Suy ra AB. OM = OA. OB (2S).

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu