Bài 17 trang 109 sgk toán 9 - tập 1


Vì d< R nên đường thẳng cắt đường tròn. Vì đường thẳng tiếp xúc với đường tròn nên d=R=6cm.

Bài 17. Điền vào các chỗ trống (...) trong bảng sau (R là bán kính của đường tròn, d là khoảng cách từ tâm đến đường thẳng) :

Hướng dẫn gải:

- Dòng thứ nhất: Vì d< R nên đường thẳng cắt đường tròn.

- Dòng thứ hai: Vì đường thẳng tiếp xúc với đường tròn nên d=R=6cm.

- Dòng thứ ba: Vì d> R nên đường thẳng và đường tròn không giao nhau.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu