Bài 16 trang 51 sgk toán 9 tập 1.


Vẽ đồ thị các hàm số y = x và y = 2x + 2

16. a) Vẽ đồ thị các hàm số y = x và y = 2x + 2 trên mặt phẳng tọa độ.

b) Gọi A là giao điểm của hai đồ thị nói trên, tìm tọa độ điểm A.

c) Vẽ qua điểm B(0; 2) một đường thẳng song song với trục Ox, cắt đường thẳng y = x tại điểm C. Tìm tọa độ của điểm C rồi tính diện tích tam giác ABC (đơn vị đo trên các trục tọa độ là xentimét)
Bài giải:

a) Đồ thị như hình bên.

b) Giải phương trình x = 2x + 2, ta được x = -2 => y = -2.

Vậy có A(-2; -2).

c) C(2; 2).

= BC . 4 = 2 . 2 = 4 (cm2).

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu