Bài 16 - Trang 15 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2

Bình chọn:
4.1 trên 131 phiếu

Bộ răng đầy đủ của một người trưởng thành có 32 chiếc trong đó có 8 răng cửa, 4 răng nanh, 8 răng cối nhỏ và 12 răng hàm. Hỏi mỗi loại răng chiếm mấy phần của tổng số răng (Viết dưới dạng phân số).

 Bộ răng đầy đủ của một người trưởng thành có 32 chiếc trong đó có 8 răng cửa, 4 răng nanh, 8 răng cối nhỏ và 12 răng hàm. Hỏi mỗi loại răng chiếm mấy phần của tổng số răng (Viết dưới dạng phân số).

Giải

Răng cửa chiếm \({8 \over {32}} = {{8:8} \over {32:8}} = \frac{1}{4}\) tổng số răng.

Răng nanh chiếm \({4 \over {32}} = {{4:4} \over {32:4}} = \frac{1}{8}\) tổng số răng.

Răng cối nhỏ chiếm \({8 \over {32}} = {{8:8} \over {32:8}} = \frac{1}{4}\) tổng số răng.

Răng hàm chiếm \({{12} \over {32}} = {{12:4} \over {32:4}} = \frac{3}{8}\) tổng số răng.

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan