Bài 16 - Trang 15 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2


Bộ răng đầy đủ của một người trưởng thành có 32 chiếc trong đó có 8 răng cửa, 4 răng nanh, 8 răng cối nhỏ và 12 răng hàm. Hỏi mỗi loại răng chiếm mấy phần của tổng số răng (Viết dưới dạng phân số).

16. Bộ răng đầy đủ của một người trưởng thành có 32 chiếc trong đó có 8 răng cửa, 4 răng nanh, 8 răng cối nhỏ và 12 răng hàm. Hỏi mỗi loại răng chiếm mấy phần của tổng số răng (Viết dưới dạng phân số).

Giải.

Răng cửa chiếm \(\frac{1}{4}\) tổng số răng. Răng nanh chiếm \(\frac{1}{8}\) tổng số răng. Răng cối nhỏ chiếm \(\frac{1}{4}\). Răng hàm chiếm \(\frac{3}{8}\).

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu