Bài 153 trang 59 sgk toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 49 phiếu

Tìm các bội chung nhỏ hơn 500 của 30 và 45.

Bài 153. Tìm các bội chung nhỏ hơn \(500\) của \(30\) và \(45\).
Bài giải:

\(30=2.3.5\)

\(45=3^2.5\)
\(BCNN (30, 45) = 90\).

Do đó các bội chung nhỏ hơn \(500\) của \(30\) và \(45\) là các số tự nhiên chia hết cho \(90\) và nhỏ hơn \(500\)

Vậy các số thỏa mãn điều kiện của bài toán là: \(0, 90, 180, 270, 360, 450\).

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan