Bài 15 trang 77 sgk toán 9 - tập 1


Cho tam giác ABC vuông tại A, hãy tính các tỷ số lượng giác của góc C

Bài 15: Cho tam giác ABC vuông tại A. Biết cos B=0,8, hãy tính các tỷ số lượng giác của góc C.

Gợi ý: sử dụng bài tập 14.

Hướng dẫn giải:

Vì hai góc B và C phụ nhau nên sinC=cosB=0,8.

Ta có: 

Nhận xét: Nếu biết   (hay ) thì ta có thể tính được ba tỷ số lượng giác còn lại.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu