Bài 15 trang 75 sgk toán 8 tập 1


Cho tam giác ABC cân tại A. Trên các cạnh bên AB, AC lấy theo thứ tự các điểm D và E sao cho AD = AE.

15. Cho tam giác ABC cân tại A. Trên các cạnh bên AB, AC lấy theo thứ tự các điểm D và E sao cho AD = AE.

a) Chứng minh rằng BDEC là hình thang cân.

b) Tính các góc của hình thang cân đó, biết rằng =500

Bài giải:

a) Ta có AD =  AE nên  ∆ADE cân

Do đó  

Trong tam giác ADE có:   +   + =1800

Hay 2 = 1800 -  

 = 

Tương tự trong tam giác cân ABC ta có 

Nên  là hai góc đồng vị.

Suy ra DE // BC

Do đó BDEC là hình thang.

Lại có 

Nên BDEC là hình thang cân.

b) Với =500

Ta được  = 650

=1800 - = 1800 - 650=1150


>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu