Bài 15 trang 51 sgk toán 9 tập 1.


Vẽ đồ thị của các hàm số

15. a) Vẽ đồ thị của các hàm số y = 2x; y = 2x + 5; y = -x và y = -x + 5 trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Bốn đường thẳng trên cắt nhau tạo thành tứ giác OABC (O là gốc tọa độ). Tứ giác OABC có phải là hình bình hành không ? Vì sao ?

Bài giải:

a) Đồ thị các hàm số như ở hình bên.

b) Tứ giác OABC là một hình bình hành vì đồ thị y = 2x + 5 song song với đồ thị y = 2x, đồ thì y = -x + 5 song song với đồ thị y = -x.

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu