Bài 15 trang 43 sách giáo khoa toán 8 tập 1


Bài 15. Quy đồng mẫu các phân thức sau:

Bài 15. Quy đồng mẫu các phân thức sau:

a) ;                  b) 

Hướng dẫn giải:

a) Tìm MTC: 2x + 6 = 2(x + 3)

x2 - 9 = (x -3)(x + 3)

MTC: 2(x - 3)(x + 3) = 2(x2 - 9)

Qui đồng: 

              

b) TÌm MTC: 

 x2 – 8x + 16 = (x – 4)2

3x2 – 12x = 3x(x – 4)

MTC: 3x((x – 4)2

Qui đồng: 

                

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu