Bài 15 - Trang 15 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2

Bình chọn:
4.2 trên 182 phiếu

Rút gọn các phân số sau.

1. Rút gọn các phân số sau:

a)  \(\frac{22}{55}\) ;        b) \(\frac{-63}{81}\) ;       c) \(\frac{20}{-140}\) ;        d) \(\frac{-25}{-75}\) .

Hướng dẫn giải.

a) \(\frac{22}{55}=\frac{2}{5}\) ;   b) \(\frac{-63}{81}=\frac{-7}{9}\) ;     c) \(\frac{20}{-140}=\frac{-1}{7}\) ; d) \(\frac{25}{75}=\frac{1}{3}\).

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan