Bài 15 - Trang 15 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2


Rút gọn các phân số sau.

1. Rút gọn các phân số sau:

a)  \(\frac{22}{55}\) ;        b) \(\frac{-63}{81}\) ;       c) \(\frac{20}{-140}\) ;        d) \(\frac{-25}{-75}\) .

Hướng dẫn giải.

a) \(\frac{22}{55}=\frac{2}{5}\) ;   b) \(\frac{-63}{81}=\frac{-7}{9}\) ;     c) \(\frac{20}{-140}=\frac{-1}{7}\) ; d) \(\frac{25}{75}=\frac{1}{3}\).

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu