Bài 15 trang 132 sgk toán 8 tập 2

Bình chọn:
3.6 trên 11 phiếu

Giải bất phương trình:

Giải bất phương trình:

\({{x - 1} \over {x - 3}} > 1\)

Hướng dẫn làm bài

 \({{x - 1} \over {x - 3}} > 1\)

⇔\({{x - 1} \over {x - 3}} - 1 > 0\)

⇔\({{x - 1 - \left( {x - 3} \right)} \over {x - 3}} > 0\)

⇔\({2 \over {x - 3}} > 0\)

⇔\(x - 3 > 0 \Leftrightarrow x > 3\)

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan