Bài 149 trang 59 sgk toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 177 phiếu

Tìm BCNN của:

Bài 149. Tìm BCNN của:
a) \(60\) và \(280\);               

b) \(84\) và \(108\);                      

c) \(13\) và \(15\).
Bài giải:

a) Ta có \(60 = 2^2. 3 . 5\);

              \(280 = 2^3. 5 .7\)

\( BCNN (60, 280) = 2^3. 3 . 5 . 7 = 840\).

b) Ta có \(84 = 2^2. 3 . 7\);

             \(108 = 2^2. 3^3\)

\( BCNN (84, 108) = 2^2. 3^3. 7 = 756\).

c) \(13=13\)

    \(15=3.5\)

\( BCNN (13, 15) = 3.5.13=195\).

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan