Bài 14 trang 43 sách giáo khoa toán 8 tập 1


Bài 14. Quy dồng mẫu thức các phân thức sau:

Bài 14. Quy dồng mẫu thức các phân thức sau:

a) \( \frac{5}{x^{5}y^{3}}, \frac{7}{12x^{3}y^{4}}\);                  b) \( \frac{4}{15x^{3}y^{5}}, \frac{11}{12x^{4}y^{2}}\)

Hướng dẫn giải:

a) MTC = 12x5y4 

Nhân tử phụ: 12x5y4 : x5y3 = 12y

                         12 x5y4 : 12x3y4 = x2

Qui đồng: \( \frac{5}{x^{5}y^{3}}= \frac{5.12y}{x^{5}y^{3}.12y}= \frac{60y}{12x^{5}y^{4}}\)

                \( \frac{7}{12x^{3}y^{4}}= \frac{7x^{2}}{12x^{3}y^{4}x^{2}}= \frac{7x^{2}}{12x^{5}y^{4}}\)

b) MTC = 12x4y5

Nhân tử phụ: 60x4y5 : 15x3y5 = 4x

                     60x4y5 : 12x4y2 = 5y3

Qui đồng: \( \frac{4}{15x^{3}y^{5}}= \frac{4.4x}{15x^{3}y^{^{5}.4x}}= \frac{16x}{60x^{4}y^{5}}\)

               \( \frac{11}{12x^{4}y^{2}}= \frac{11.5y^{3}}{12x^{4}y^{2}.5y^{3}}= \frac{55y^{3}}{60x^{4}y^{5}}\)

>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước