Bài 14 trang 43 sách giáo khoa toán 8 tập 1


Bài 14. Quy dồng mẫu thức các phân thức sau:

Bài 14. Quy dồng mẫu thức các phân thức sau:

a) ;                  b) 

Hướng dẫn giải:

a) MTC = 12x5y4 

Nhân tử phụ: 12x5y4 : x5y3 = 12y

                         12 x5y4 : 12x3y4 = x2

Qui đồng: 

                

b) MTC = 12x4y5

Nhân tử phụ: 60x4y5 : 15x3y5 = 4x

                     60x4y5 : 12x4y2 = 5y3

Qui đồng: 

               

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu