Bài 14 trang 22 sgk Vật lí 10


14. Một đoàn tàu đang chạy với tốc độ 40 km/h thì hãm phanh, chuyển động thẳng

14. Một đoàn tàu đang chạy với tốc độ 40 km/h thì hãm phanh, chuyển động thẳng chậm dần đều để vào ga. Sau hai phút thì tàu dừng lại ở sân ga.

a) Tính gia tốc của đoàn tàu

b) Tính quãng đường mà tàu đi được trong thời gian hãm.

Trả lời:

Chọn gốc tọa độ, gốc thời gian lúc tàu bắt đầu hãm phanh, chiều dương là chiều chuyển động.

Ta có: v= 40 km/h =  m/s; v = o

t = 2 phút  = 120s

a) gia tốc: a =  =  = 

a = - 0,0925 m/s2.

b) Quãng đường tàu đi được: s = v0t + 

=> s =  x 120 -  ≈ 667,3m

=>  s ≈ 667,3m.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu