Bài 14 trang 17 Sách giáo khoa (SGK) Hình học 10 Nâng cao

Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Vectơ đối của vectơ...

Bài 14

a) Vectơ đối của vectơ \( - \overrightarrow a \) là vectơ nào?

b) Vectơ đối của vectơ \(\overrightarrow 0 \) là vectơ nào?

c) Vectơ đối của vectơ \(\overrightarrow a  + \overrightarrow b \) là vectơ nào?

Hướng dẫn trả lời

a) Vectơ đối của vectơ \( - \overrightarrow a \) là vectơ \( - ( - \overrightarrow a ) = \overrightarrow a \).

b) Vectơ đối của vectơ \(\overrightarrow 0 \) là vectơ \(\overrightarrow 0 \).

c) Vectơ đối của vectơ \(\overrightarrow a  + \overrightarrow b \) là vectơ \( - \left( {\overrightarrow a  + \overrightarrow b } \right) =  - \overrightarrow a  - \overrightarrow b \)

loigiaihay.com

Các bài liên quan