Bài 131 - Trang 55 - SGK Toán 6 Tập 2


75% của một mảnh vải dài 3,75m. Hỏi cả mảnh vải dài bao nhiêu mét?

131. 75% của một mảnh vải dài 3,75m. Hỏi cả mảnh vải dài bao nhiêu mét?

Giải.

ĐS. 5m.

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu