Bài 13 trang 77 sgk toán 9 - tập 1


Dựng góc

Bài 13. Dựng góc nhọn  , biết:

a) 

b) 

c) 

d) 

Hướng dẫn giải:

a) (H.a)

- Dựng góc vuông xOy.

-Trên tia Ox đặt OA=2

- Dựng đường tròn (A;3) cắt tia Oy tại B

Khi đó 

Thật vậy .

b) (H.b)

Tương tự:

b) (H.b)

c) (H.c)

d) (H.d).

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu