Bài 13 trang 77 sgk toán 9 - tập 1


Dựng góc

Bài 13. Dựng góc nhọn \(\alpha\) , biết:

a) \(sin\alpha =\frac{2}{3}\)

b) \(cos\alpha =0,6\)

c) \(tg\alpha =\frac{3}{4}\)

d) \(cotg\alpha =\frac{3}{2}\)

Hướng dẫn giải:

a) (H.a)

- Dựng góc vuông xOy.

-Trên tia Ox đặt OA=2

- Dựng đường tròn (A;3) cắt tia Oy tại B

Khi đó \(\widehat{OBA}=\alpha\)

Thật vậy \(sin\alpha =\frac{OA}{OB}=\frac{2}{3}\).

b) (H.b)

Tương tự:

b) (H.b)

c) (H.c)

d) (H.d).

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu