Bài 13 trang 22 sgk Vật lí 10


13. Một ô tô đang chạy thẳng đều với tốc độ 40 km/h bỗng tăng ga chuyển động

13. Một ô tô đang chạy thẳng đều với tốc độ 40 km/h bỗng tăng ga chuyển động nhanh dần đều. Tính gia tốc của xe biết rằng sau khi chạy được quãng đường 1km thì ô tô đạt tốc độ 60 km/h.

Trả lời:

Chọn gốc tọa độ và gốc thời gian lúc ô tô bắt đầu tăng ga, chiều dương là chiều chuyển động. 

Tính a

Ta có v0 = 40 km/h = \( \frac{100}{9}\)m/s; v = 60km/h = \( \frac{100}{6}\) m/s

s = 1 km = 1000 m

Áp dụng công thức : v2 - v02  = 2as 

=> a = \( \frac{v^{2}-v_{0}^{2}}{2s}\) = \( \frac{(\frac{100}{6})^{2}-\left ( \frac{100}{9} \right )^{2}}{2000}\)

=> a = \( \frac{\frac{10000}{36}-\frac{10000}{81}}{2000}\) = \( \frac{450000}{2000.36.81}\) 

a = 0,077 m/s2.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu