Bài 13 trang 22 sgk Vật lí 10


13. Một ô tô đang chạy thẳng đều với tốc độ 40 km/h bỗng tăng ga chuyển động

13. Một ô tô đang chạy thẳng đều với tốc độ 40 km/h bỗng tăng ga chuyển động nhanh dần đều. Tính gia tốc của xe biết rằng sau khi chạy được quãng đường 1km thì ô tô đạt tốc độ 60 km/h.

Trả lời:

Chọn gốc tọa độ và gốc thời gian lúc ô tô bắt đầu tăng ga, chiều dương là chiều chuyển động. 

Tính a

Ta có v0 = 40 km/h = m/s; v = 60km/h =  m/s

s = 1 km = 1000 m

Áp dụng công thức : v2 - v02  = 2as 

=> a =  = 

=> a =  =  

a = 0,077 m/s2.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu