Bài 13 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1


Bài 13 Cho hình 125, trong đó ABCD là hình chữ nhật, E là một điểm bất kì nằm trên đường chéo AC, FG // AD, và HK // AB.

Bài 13 Cho hình 125, trong đó ABCD là hình chữ nhật, E là một điểm bất kì nằm trên đường chéo AC, FG // AD, và HK // AB.

Chứng minh rằng hai hình chữ nhật EFBK  và EGDH có cùng diện tích.

Hướng dẫn giải:

Xem hình 125 ta thấy:

          SABC = SADC

          SAFE = SAHE

           SEKC = SEGC

 Suy ra:        SABC – SAFE – SEKC = SADC – SAHE - SEGC

 hay              SEFBK = SEGDH

>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước