Bài 13 trang 107 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1


Bài 13. Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau:

Bài 13 Vẽ hình theo các  cách diễn đạt sau:

a, Điểm M nằm giữa hai điểm A và B; điểm N không nằm giữa hai điểm A và B(  Ba điểm N,A,B thẳng hàng).

b, Điểm B nằm giữa A và N; điểm M nằm giữa hai điểm A và B.

Giải: 

Em có thể vẽ hình như sau: