Bài 122 trang 53 sgk toán 6 tập 2

Bình chọn:
4.3 trên 64 phiếu

Nguyên liệu để muối dưa cải gồm rau cải, hành tươi, đường và muối. Khối lượng hành, đường muối theo thứ tự bằng 5%, 1/1000 và 3/40 khối lượng rau cải. Vậy nếu muối 2 kg rau cải thì cần bao nhiêu ki lô gam hành, đường và muối?

Nguyên liệu để muối dưa cải gồm rau cải, hành tươi, đường và muối. Khối lượng hành, đường muối theo thứ tự bằng 5%, \({1 \over {1000}}\) và \({3 \over {40}}\) khối lượng rau cải. Vậy nếu muối 2 kg rau cải thì cần bao nhiêu ki lô gam hành, đường và muối?

Hướng dẫn làm bài:

Số kg hành cần để muối 2kg rau cải là:

 \(2 \times 5 = 2 \times {5 \over {100}} = 0,1(kg)\)

Số kg đường cần để muối 2kg rau cải là:

 \(2 \times {1 \over {100}} = 0,002(kg)\)

Số kg muối cần để muối 2kg rau cải là:

\(2 \times {3 \over {40}} = 0,15\) 

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan