Bài 12 trang 76 sgk Toán 9 - tập 1


Hãy viết các tỉ số lượng giác sau thành tỉ số lượng giác của các góc nhỏ...

Hãy viết các tỉ số lượng giác sau thành tỉ số lượng giác của các góc nhỏ hơn \(45^{\circ}\):

\(sin 60^{\circ},\,\,\,cos75^{\circ}, \,\,\,sin52^{\circ}30', \,\,\,cotg82^{\circ},\,\,\, tg80^{\circ}.\)

Giải:

Vận dụng định lý về tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau ta có:

\(sin60^o=cos(90^o-60^o)=cos30^o\)

\(cos75^o=sin(90^o-75^o)=sin15^o\)

\(sin52^o30'=sin52,5^o=cos(90^o-52,5^o)=cos37,5^o\)

\(cot82^o=tan(90^o-82^o)=tan8^o\)

\(tan80^o=cot(90^o-80^o)=cot10^o\)

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu