Bài 12 trang 76 sgk Toán 9 - tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 55 phiếu

Hãy viết các tỉ số lượng giác sau thành tỉ số lượng giác của các góc nhỏ...

Hãy viết các tỉ số lượng giác sau thành tỉ số lượng giác của các góc nhỏ hơn \(45^{\circ}\):

\(sin 60^{\circ},\,\,\,cos75^{\circ}, \,\,\,sin52^{\circ}30', \,\,\,cotg82^{\circ},\,\,\, tg80^{\circ}.\)

Giải:

Vận dụng định lý về tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau ta có:

\(sin60^o=cos(90^o-60^o)=cos30^o\)

\(cos75^o=sin(90^o-75^o)=sin15^o\)

\(sin52^o30'=sin52,5^o=cos(90^o-52,5^o)=cos37,5^o\)

\(cot82^o=tan(90^o-82^o)=tan8^o\)

\(tan80^o=cot(90^o-80^o)=cot10^o\)

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan