Tuyensinh247 giảm giá 30% cho tất cả khóa học còn duy nhất hôm nay 20/10
Xem ngay

Chỉ còn: 04:19:01

Bài 12 trang 58 sách giáo khoa toán 7 tập 1


Bài 12. Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x = 8 thì y = 15

Bài 12. Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x = 8 thì y = 15

a) Tìm hệ số tỉ lệ

b) Hãy biểu diến y theo x;

c) Tính giá trị của y khi x =6; y = 10.

Hướng dẫn giải:

a) x và y là hai đại lượngtỉ lệ nghịch nên công thức tổng quát y = \( \frac{a}{x}\).

Theo đề bài x = 8 thì y = 15, thay voà công thức ta được:

15 = \( \frac{a}{8}\) hay a = 15.8 = 120

b) Biếu diến y theo x:

y = \( \frac{120}{x}\)

c) Khi x = 6 thì y = \( \frac{120}{6}\) = 20.

    Khi x = 10thì y = \( \frac{120}{10}\) = 12.

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu