Bài 1,2, trang 56, SGK Sinh học lớp 9

Bình chọn:
4.3 trên 4 phiếu

1. Tính đa dạng và đặc thù của prôtêin do những yếu tố nào xác định? 2. Vì sao nói prôtéin có vai trò quan trọng đối với tế bào và cơ thể?

1. Tính đa dạng và đặc thù của prôtêin do những yếu tố nào xác định?

Tính đa dạng và đặc thù của prôtêin do prôtêin cấu trúc theo nguyên tắc đa phản với 20 loại axit amin và do các cấu trúc không gian.

2. Vì sao nói prôtéin có vai trò quan trọng đối với tế bào và cơ thể?

Nói prôtêin có vai trò quan trọng đối với tế bào và cơ thể vì prôtêin có nhiều chức năng quan trọng như:

+ Là thành phần cấu trúc của tế bào;

+ Xúc tác ienzim);

+ Điều hòa các quá trình trao đổi chất (hoocmôn);

+ Bảo vệ cơ thể (kháng thể);

+ Vận chuyển;

+ Cung cấp nâng lượng;

... có liên quan đến toàn bộ hoạt động sông của tế bào, biểu hiện thành các tính trạng của cơ thể.

Đã có lời giải Sách bài tập - Sinh lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan