Bài 12 trang 48 sgk hóa học 10

Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu

Cho hai dãy chất sau:

12. Cho hai dãy chất sau:

Li2O      BeO      B2O3     CO2       N2O5

                                  CH4        NH3          H2O          HF

Xác định hóa trị của các nguyên tố trong hợp chất với oxi và với hiđro.

Bài giải:

Trong hai dãy chất sau: Li2O   BeO   B2O3    CO2    N2O5

                                                             CH4    NH3    H2O     HF.

- Hóa trị cao nhất với oxi tăng dần từ I → V

- Hóa trị với hiđro giảm dần tử IV → I.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan