Bài 12 trang 190 sgk vật lý 11


Trong hình 29.18, xy là trục chính của thấu kính L, A là vật điểm thật, A\' là ảnh của A tạo bởi thấu kính.

Bài 12. Trong hình 29.18, xy là trục chính của thấu kính L, A là vật điểm thật, A' là ảnh của A tạo bởi thấu kính.

Với mỗi trường hợp, hãy xác định:

a) A' là ảnh hật hay ảnh ảo.

b) Loại thấu kính.

c) Các tiêu điểm chính (bằng phép vẽ).

Hướng dẫn giải:

a)  ; : ảnh ảo;

b)  thấu kính hội tụ; : thấu kính phân kỳ.

c)  và :

+ Nối AA' để tìm O.

+ Vẽ thấu kính. Dùng tia AI song song với xy để tìm F' và F.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

 

Bài viết liên quan