Bài 12 trang 158 sgk vật lí 12

Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Tính lượng tử năng lượng của các ánh sáng đỏ ...

12. Tính lượng tử năng lượng của các ánh sáng đỏ (0,75 μm) và vàng (0,55 μm).

Hướng dẫn.

Áp dụng công thức: ε = hf = h.\(\frac{c }{\lambda }.\)

Với λ= 0,75 μm thì εd = h.\(\frac{c }{\lambda_{d} }\) =  6,625.10-34 \(\frac{3.10^{8}}{0,75.10^{-6}}\) = 26,5.10-20 J.

Với  λ= 0,55 μm thì ε= h.\(\frac{c }{\lambda_{d} }\) =  6,625.10-34 \(\frac{3.10^{8}}{0,55.10^{-6}}\) = 36,14.10-20 J.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan