Bài 12 trang 158 sgk vật lí 12


Tính lượng tử năng lượng của các ánh sáng đỏ ...

12. Tính lượng tử năng lượng của các ánh sáng đỏ (0,75 μm) và vàng (0,55 μm).

Hướng dẫn.

Áp dụng công thức: ε = hf = h.\(\frac{c }{\lambda }.\)

Với λ= 0,75 μm thì εd = h.\(\frac{c }{\lambda_{d} }\) =  6,625.10-34 \(\frac{3.10^{8}}{0,75.10^{-6}}\) = 26,5.10-20 J.

Với  λ= 0,55 μm thì ε= h.\(\frac{c }{\lambda_{d} }\) =  6,625.10-34 \(\frac{3.10^{8}}{0,55.10^{-6}}\) = 36,14.10-20 J.

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..