Bài 12 trang 112 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1


Bài 12, Cho hai tam giác bằng nhau HIK và ABC với những số đo...

Bài 12. Cho ∆ ABC= ∆HIK trong đó cạnh AB = 2cm. \(\widehat{B}\)=40BC= 4cm. Em có thể suy ra số đo của những cạnh nào, những góc nào của tam giác HIK?

Giải.

∆ ABC= ∆HIK 

Suy ra: AB=HI=2cm, BC=IK=6cm, \(\widehat{I}\)=\(\widehat{B}\)=400

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu