Bài 12 trang 112 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1


Bài 12, Cho hai tam giác bằng nhau HIK và ABC với những số đo...

Bài 12. Cho ∆ ABC= ∆HIK trong đó cạnh AB = 2cm. =40BC= 4cm. Em có thể suy ra số đo của những cạnh nào, những góc nào của tam giác HIK?

Giải.

∆ ABC= ∆HIK 

Suy ra: AB=HI=2cm, BC=IK=6cm, ==400

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2004er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2004.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2004.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2004.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2004.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2004.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan