Bài 119 - Trang 52 - Phần số học SGK Toán 6 Tập 2


Đố : An nói : \\"Lấy một phần hai rồi đem chia cho một phần hai sẽ được kết quả là một phần hai.\\" Đố em, bạn An nói thế có đúng không ?

119. Đố : An nói : "Lấy một phần hai rồi đem chia cho một phần hai sẽ được kết quả là một phần hai." Đố em, bạn An nói thế có đúng không ?

Gợi ý. An nói đúng.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2005er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2005.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2005.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2005.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2005.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2005.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2005.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2005.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan