Bài 112 trang 44 sgk toán 6 tập 1


Tìm các ước của 4, của 6, của 9, của 13 và của 1.

Bài 112. Tìm các ước của \(4\), của \(6\), của \(9\), của \(13\) và của \(1\).

Giải:

\(4=2^2\)

\(Ư(4) = \left\{1; 2; 4\right\}\),

\(6=2.3\)

\(Ư(6) = \left\{1; 2; 3; 6\right\}\),

\(13=1.13\)

\(Ư(13) = \left\{1; 13\right\}\),

\(Ư(1) = \left\{1\right\}\).

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu