Bài 112 trang 44 sgk toán 6 tập 1


Tìm các ước của 4, của 6, của 9, của 13 và của 1.

112. Tìm các ước của 4, của 6, của 9, của 13 và của 1.

Bài giải:

Ư(4) = {1; 2; 4}, Ư(6) = {1; 2; 3; 6}, Ư(13) = {1; 13}, Ư(1) = {1}.

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu