Bài 111 trang 99 sgk toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.1 trên 68 phiếu

Tính các tổng sau:

Tính các tổng sau:

a) [(-13) + (-15)] + (-8)

b) 500 – (-200) – 210 - 100

c) –(-129) + (-119) - 301 + 12

d) 777 – (-111) –(-222) + 20

Hướng dẫn làm bài:

a) [(-13) + (-15)] + (-8)

=-28 - 8

= -36 b) 500 (-200) 210 - 100

=500 + 200 210 - 100

=(500 + 200) - (210 + 100)

=700 - 310

= 390 c)–(-129) + (-119) - 301 + 12

=129 + 12 119 - 301

=(129 + 12) - (119 + 301)

= 141 420

= -279 d) 777 (-111) (-222) + 20

= 777 + 111 + 222 + 20

= (777 + 111 + 222) + 20

= 1110 + 20

= 1130

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan