Bài 111 trang 44 sgk toán 6 tập 1


Tìm các bội của 4 trong các số 8; 14; 20; 25.

111. a) Tìm các bội của 4 trong các số 8; 14; 20; 25.

       b) Viết tập hợp các bội của 4 nhỏ hơn 30.

       c) Viết dạng tổng quát các số là bội của 4.

Bài giải:

a) 8; 20                         b) {0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28}.

c) 4k, với k ∈ N.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2005er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2005.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2005.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2005.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2005.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2005.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2005.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2005.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan