Bài 11 trang 190 sgk vật lý 11


Một thấu kính phân kỳ có độ tụ - 5dp. Tính tiêu cự của kính.

Bài 11. Một thấu kính phân kỳ có độ tụ - 5dp.

a) Tính tiêu cự của kính.

b) Nếu vật cách kính 30 cm thì ảnh hiện ra ở đâu và có số phóng đại bao nhiêu ?

Hướng dẫn giải:

a) f =  = - 0,20m = -20 cm.

b) d' =  = -12 cm

k = - .

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu