Bài 11 trang 14 sgk toán 7 - tập 2


Từ bảng tần số lập được ở bài tập 6, hãy dựng biểu đồ đoạn thẳng.

Bài 11. Từ bảng tần số lập được ở bài tập 6, hãy dựng biểu đồ đoạn thẳng.

Hướng dẫn giải:

Biểu đồ đoạn thẳng về số con của 30 hộ trong một thôn

.

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu