Bài 11 trang 112 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1


Bài 11. Cho hai tam giác bằng nhau ABCvà HIK....

Bài 11. Cho ∆ ABC= ∆ HIK

a) Tìm cạnh tương ứng với cạnh BC. Tìm góc tương ứng với góc H

b) Tìm các cạnh bằng nhau, tìm các góc bằng nhau.

Giải

a) Ta có ∆ ABC= ∆ HIK, nên cạnh tương ứng với BC là cạnh IK

góc tương ứng với góc H là góc A.

b) ∆ ABC= ∆ HIK 

Suy ra: AB=HI, AC=HK, BC=IK.

\(\widehat{A}\)=\(\widehat{H}\), \(\widehat{B}\)=\(\widehat{I}\),\(\widehat{C}\)=\(\widehat{K}\).

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu