Bài 11 trang 107 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1


Bài 11 Xem hình 12 và điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau

Bài 11 Xem hình 12 và điền vào chỗ trống trong các phát  biểu sau:

  1. Điểm …nằm giữa hai điểm M và N.
  2. Hai điểm R và N nằm … đối với  điểm M.
  3. Hai điểm … nằm khác phía đối với …

Giải:

  a, R                      b, cùng phía                        c, M và N,R