Bài 109 trang 98 sgk toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.2 trên 39 phiếu

Dưới đây là tên và năm sinh của một số nhà toán học:

Dưới đây là tên và năm sinh của một số nhà toán học:

Tên

Năm sinh

Lương Thế Vinh

Đề - các

Pi – ta – go

Gau – xơ

Ác – si – mét

Ta – lét

Cô – va – lép – x kai – a

1441

1596

-570

1777

-287

-624

1850

Sắp xếp các năm sinh trên đây theo thứ tự thời gian tăng dần.

Hướng dẫn làm bài

-624 < -570 < -287 < 1441 < 1596 < 1777 < 1850

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan