Bài 106 trang 97 sgk toán 6 tập 1


Có hai số nguyên a, b khác nhau nào mà

106. Có hai số nguyên a, b khác nhau nào mà a b và b  a không ?

Bài giải:

Có. Đó là 1 và -1.