Bài 105 trang 97 sgk toán 6 tập 1


Điền số vào ô trống cho đúng:

105. Điền số vào ô trống cho đúng:

a

42

 

2

-26

0

9

b

-3

-5

 

 

7

-1

a : b

 

5

-1

 

 

 

Bài giải:

a

42

-25

2

-26

0

9

b

-3

-5

-2

 

7

-1

a : b

-14

5

-1

-2

0

-9