Bài 101 trang 97 sgk toán 6 tập 1


Tìm năm bội của: 3; -3.

101. Tìm năm bội của: 3; -3.

Bài giải:

Có thể chọn năm bội của 3, -3 là -6; -3; 0; 3; 6.