Bài 101 trang 49 sgk toán 7 tập 1

Bình chọn:
4.8 trên 15 phiếu

Tìm x, biết: a)|x| =2,5; b)|x| = -1,2; c)|x| + 0,573 = 2;

Bài 101. Tìm \(x\), biết:

a) \(|x| =2,5\);

b) \(|x| = -1,2\);

c) \(|x| + 0,573 = 2\);

d) \(\left|x+ {1 \over 3}\right| - 4 = -1\).

Hướng dẫn làm bài:

a)\(|x| =2,5\)

   \(x = ± 2,5\)

b) \(|x| = -1,2\): Không tồn tại giá trị nào của \(x\) vì trị tuyệt đối của một số không âm.

c) \(|x| + 0,573 = 2\)

    \(|x| = 2 – 0,573 = 1,427\)

    \(x = ± 1,427\)

d) \(\left| {x + {1 \over 3}} \right| - 4 =  - 1\)

    \(\left| {x + {1 \over 3}} \right| =-1+4\)

    \(\left| {x + {1 \over 3}} \right| =3\)

    \( x + {1 \over 3} =  \pm 3\)

+) \(x + {1 \over 3} = 3 \Rightarrow x = 3 - {1 \over 3} = 2{2 \over 3}\)

+) \(x + {1 \over 3} =  - 3 \Rightarrow  x =  - 3 - {1 \over 3} =  - 3{1 \over 3}\)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan