Bài 100 trang 39 sgk toán 6 tập 1


Ô tô đầu tiên ra đời năm nào ?

100. Ô tô đầu tiên ra đời năm nào ?
Ô tô đầu tiên ra đời năm n = \(\overline{abcd}\), trong đó n \(\vdots\) 5 và a, b, c ∈ {1; 5; 8} (a, b, c khác nhau).

Bài giải:

Ta đang ở thế kỉ XXI nên a không thể lớn hơn 2. Do đó a = 1. Phải chọn số c trong tập hợp {1; 5; 8} để n \(\vdots\) 5. Muốn thế c phải là 5. Vậy b = 8. Vậy ô tô đầu tiên ra đời năm 1885.

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu