Bài 100 trang 39 sgk toán 6 tập 1


Ô tô đầu tiên ra đời năm nào ?

100. Ô tô đầu tiên ra đời năm nào ?
Ô tô đầu tiên ra đời năm n = , trong đó n  5 và a, b, c ∈ {1; 5; 8} (a, b, c khác nhau).

Bài giải:

Ta đang ở thế kỉ XXI nên a không thể lớn hơn 2. Do đó a = 1. Phải chọn số c trong tập hợp {1; 5; 8} để n  5. Muốn thế c phải là 5. Vậy b = 8. Vậy ô tô đầu tiên ra đời năm 1885.

Bài viết liên quan