Bài 10 trang 9 sgk vật lí 12


Phương trình của dao động điều hòa là...

10. Phương trình của dao động điều hòa là x = 2cos(5t - \(\frac{\pi }{6}\)) (cm). Hãy cho biết biên độ, pha ban đầu, và pha ở thời điểm t của dao động.

Hướng dẫn.

Biên độ: A = 2 cm; pha ban đầu: \(\varphi =\frac{\pi }{6}\); pha tạo thời điểm t: (5t - \(\frac{\pi }{6}\)).

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu