Bài 10 trang 80 sách giáo khoa hình học 11


Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

(A) Hai đường thẳng phân biệt cùng nằm trong một mặt phẳng thì không chéo nhau

(B) Hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau thì chéo nhau

(C) Hai đường thẳng phân biệt không song song thì chéo nhau

(D) Hai đường thẳng phân biệt lần lượt thuộc hai mặt phẳng khác nhau thì chéo nhau

Đáp án là: A

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu