Bài 10 trang 76 sgk toán 9 - tập 1


Vẽ một tam giác vuông...

Bài 10. Vẽ một tam giác vuông có một góc nhọn  rồi viết các tỉ số lượng giác của góc .

Hướng dẫn giải:

Vẽ tam giác ABC vuông tại A, 

Theo định nghĩa ta có:

.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu