Bài 10 trang 71 sgk toán 8 tập 1


Đố hình 22 là hình vẽ một chiếc thang trên hình vẽ có bao nhiêu hình thang?

10. Đố hình 22 là hình vẽ một chiếc thang trên hình vẽ có bao nhiêu hình thang?

Bài giải:

Có tất cả 6 hình thang, đó là: ABDC, CDFE, EFHG, ABFE, CDHG, ABHG

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu