Bài 10 trang 203 sgk vật lý 11

Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

Một mắt bình thường về già, khi điều tiết tối đa thì tăng độ tụ của mắt thêm 1 dp.

Bài 10. Một mắt bình thường về già, khi điều tiết tối đa thì tăng độ tụ của mắt thêm 1 dp.

a) Xác định điểm cực cận và điểm cực viễn.

b) Tính độ tụ của thấu kính phải đeo cách mắt 2 cm) để mắt nhìn thấy một vật cách mắt 25 cm không điều tiết.

Hướng dẫn giải:

a) Cv: ∞; OC= 100 cm.

b) d' → ∞; d = f = 25 - 2 = 23 cm; D ≈ 4,35 dp.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan