Bài 10 trang 114 sgk hình học 11


Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có các cạnh bên và cạnh đáy đều bằng a...

10. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có các cạnh bên và cạnh đáy đều bằng a. Gọi O là tâm của hình vuông ABCD.

a) Tính độ dài đoạn thẳng SO.

b) Gọi M là trung điểm của đoạn SC. Chứng minh hai mặt phẳng (MBD) và (SAC) vuông góc với nhau.

c) Tính độ dài đoạn OM và tính góc giữa hai mặt phẳng (MBD) và (ABCD).

Hướng dẫn.

(H.3.49) 

a) Chứng minh tam giác SOA vuông tại O từ đó suy ra:

\(SO = \sqrt{SA^{2}-AO^{2}}=\frac{a\sqrt{2}}{2}.\)

b) BD cùng vuông góc với AC và SO nên BD vuông góc với (SAC), mà BD ⊂ (MBD). Vậy (MBD) ⊥ (SAC).

c) \(OM =\frac{SC}{2}=\frac{a}{2}\) (trung tuyến thuộc cạnh huyền của tam giác vuông). 

Chứng minh MO và CO cùng vuông góc với BD là giao của (MBD) và (ABCD), ta có 

\((\widehat{(MBD);(ABCD)})=(\widehat{OM;OC}).\) Chứng minh tam giác MOC vuông cân => \(\widehat{MOC}=45^{0}.\)

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu