Bài 10 trang 111 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1


Bài 11. Trong các hình sau các tam giác nào bằng nhau(Các cạnh bằng nhau được đánh dấu bởi những kí hiệu giống nhau). Kể tên các đỉnh tương ứng của các tam giác bằng nhau đó. Viết kí hiệu về sự bằng nhau của các tam giác đó

Bài 11. Trong các hình sau các tam giác nào bằng nhau(Các cạnh bằng nhau được đánh dấu bởi những kí hiệu giống nhau). Kể tên các đỉnh tương ứng của các tam giác bằng nhau đó. Viết kí hiệu về sự bằng nhau của các tam giác đó.

Giải:

Xem hình a) ta có: 

\(\widehat{A}\)=\(\widehat{I}\)=800,\(\widehat{C}\)=\(\widehat{N}\)=300

\(\widehat{B}\)=\(\widehat{M}\)=1800-(800+300)=700

Và AB=MI, AC=IN, BC=MN.

nên ∆ABC=∆IMN

Xem hình b) ta có:

\(\widehat{Q_{2}}\)=\(\widehat{R_{2}}\)=80(ở vị trí so le trong)

 Nên QH// RP

Nên \(\widehat{R_{1}}\) = \(\widehat{Q_{1}}\)= 600(so le trong)

\(\widehat{P}\)=\(\widehat{H}\)= 400

và QH= RP, HR= PQ, QR chung.

nên ∆HQR=∆PRQ.

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu